HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
MATINS: De Dilluns a Divendres 9h a 14h
TARDES: De Dilluns a Dijous de 16h a 19h Divendres Tancat
Es recomana demanar cita prèvia:
Tel. 972.241.544
Email: info@nonorius.com
Whatsapp: 620.875.839
MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE:
Nomès es permesa l’entrada d’UNA persona a l’oficina
Ús obligatori de mascareta
Desinfecció de les mans a l’entrada de l’oficina
Distància mínima entre persones de 2 m

• Planificació tributària personalitzada d' autònoms, particulars i societats.

• Representació davant l'administració tributària estatal, autonòmica i local.

• Assistència a requeriments, inspeccions, devolucions tributàries, recursos i reclamacions, etc.

• Declaracions trimestrals d'I.V.A. i INTRASTAT, declaracions recapitulatives, pagaments fraccionats de l'I.R.P.F., règim E.D.S., mòduls, retencions a professionals i de lloguers, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el patrimoni, tributació de no residents, impost sobre societats, dipòsits de comptes anuals de les societats mercantils, autoliquidacions per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, estudi i liquidacions de l'impost sobre donacions, plusvàlues municipals, etc.